Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy Tartak Drew-Kon ZPH

Firma Tartak "Drew-Kon" Zakład Produkcyjno-Handlowy Mirosław Knakowski

zrealizowała projekt nr POIR.03.04.00-04-0098/20, pod nazwą:

„Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy Tartak Drew-Kon ZPH

 

Umowa o dofinansowanie Projektu Nr POIR.03.04.00-04-0098/20-00 zawarta w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

 

 

Informacje o projekcie:

 

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

 

Dane finansowe

Całkowita wartość inwestycji: 56 232.00 PLN
Wydatki kwalifikowalne:          56 232.00 PLN

Wkład UE:                               56 232.00 PLN

Poziom dofinansowania:                         100%

 

 

Termin realizacji inwestycji: lipiec 2020 – wrzesień 2020.

W związku z realizacją projektu osiągnięto następujące wskaźniki:

 

Wskaźnik produktu:

  1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) [przedsiębiorstwa – 1,00 szt.
  2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) [przedsiębiorstwa] – 1,00 szt.
  3. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19 – 1 szt.
  4. Liczba MŚP objętych wsparciem bezzwrotnym (dotacje) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV 22) – 1 szt.
  5. Wartość bezzwrotnego wsparcia (dotacje) dla MŚP finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (całkowite koszty publiczne)(CV 20) – 234.880,95 PLN

 

Wskaźnik rezultatu:

  1. Liczba miesięcy utrzymania działalności przedsiębiorstwa – 3 szt.