Technologia

Fundamenty

Obiekty posadowione są na tradycyjnych fundamentach, niczym nie różniących się od fundamentów pod budynkami murowanymi. Elementem zmiennym jest głębokość posadowienia wynikająca ze stref przemarzania gruntu (różne dla różnych części kraju). Ławy zbrojone, ściany fundamentowe z bloczków betonowych zakończone wieńcem. Obowiązkowo izolacje przeciwwilgociowe i termiczne. Cokół fundamentowy obłożony naturalnym kamieniem.
 

Ściany
Ściany parteru w konstrukcji wieńcowej z długich poziomych bali układanych jeden na drugim. W narożnikach bale łączone na zamki ciesielskie z widocznymi ostatkami. Bale z litego drewna sosnowego bądź klejonego warstwowo, wysuszone do wilgotności 14 - 18%, czterostronnie strugane z wpustami i wypustami. W zależności od projektu oraz woli Inwestora bale grubości: 7cm, 12cm (najpopularniejsze), 15cm i 18cm. Podwaliny dębowe mocowane do fundamentu.
 
 
Ściany szczytowe poddasza

Ściany szkieletowe ze szkieletem drewnianym wypełnionym wełną mineralną, wykończone oblicówką z desek przybijanych pionowo.

 
 
 
Stropy

Stropy belkowe z masywnych belek czterostronnie struganych. Spód belek zostaje widoczny.

 

 
 
Kominy

Kominy dymowe, spalinowe czy wentylacyjne wykonywane są z prefabrykowanych elementów systemowych (np. Schiedel, Leier, IBF). Kominy ponad dachem wykończone są cegłą lub płytkami bądź tynkiem.

 
 
 
Dachy

Konstrukcja dostosowana do obciążeń i wymogów izolacyjności cieplnej (uwględniająca grubość izolacji termicznej). Na dachach pełne poszycie (deskowanie i papa). Pokrycie najczęściej dachówką ceramiczną bądź innym materiałem wynikającym z projektu budowlanego lub zaproponowanym przez Inwestora.

 
 
 
Okna i drzwi tylko z drewna

Okna i drzwi tylko z drewna - klejonka trójwarstwowa sosnowa zachowująca niezmienność kształtów oraz żywotność. Szyby - podstawowym szkłem w zespołach jest float - szkło o idealnej gładkiej płaszczyźnie. Współczynnik przenikania ciepła przy standardowym szkleniu u=1,1 W/m2K lub u=0,7  W/m2K dla pakietu trzyszybowego.

 

Drewno

Drewno jest surowcem naturalnym, o anizotropowej (niejednorodnej) budowie, wrażliwym na zmiany wilgotności otoczenia. Każdy z bali jest niepowtarzalnym elementem o indywidualnych własnościach. Dlatego powstawanie rys i pęknięć podłużnych jest zjawiskiem normalnym, nie obniża nośności elementu i nie świadczy o wadze materiału

 
 
Podstawowe zalety drewna:
 • Drewno jest jedynym materiałem budowlanym sprawdzonym od wieków w procesie użytkowania i wykonywania konstrukcji.
 • Walory estetyczne budynku zbudowanego z setek drewnianych elementów, z których każdy jest niepowtarzalny i sam w sobie jest dekoracyjny.
 • Korzystny mikroklimat wnętrza, przyjazny człowiekowi: ciepły zimą i chłodnym latem, o promieniowaniu niższym od promieniowania tła (otoczenie budynku).
 • Piękna faktura ścian.
 • Krótki czas budowy.

 

Impregnacja elementów konstrukcyjnych i kolejność:
 • Impregnacja poszczególnych elementów konstrukcyjnych bezbarwną wodną zawiesiną tworząca warstwę izolacyjną jako ochronę przed ogniem (do stopnia trudnozapalności) - w zakładzie przed transportem;
 • Impregnacja poszczególnych elementów konstrukcyjnych dekoracyjną lazurą ochronną do drewna do zastosowań zewnętrznych, zawierającą substancje drewnochronne (sześciokrotna ochrona: przed sinizną, zgnilizną, pleśnią i algami, owadami, promieniami UV i wilgocią) w wybranym kolorze - w zakładzie przed transportem;
 • Po robotach montażowych na budowie kolejna impregnacja dekoracyjną lazurą ochronną do drewna do zastosowań zewnętrznych j.w.;
 • Ostateczna impregnacja dekoracyjna lazurą (osiągnięcie powierzchni o najwyższej jakości);

 

Warstwa dociepleniowa

Warstwę dociepleniową, ze względu na zachowanie elewacji budynku, wykonujemy po wewnętrznej stronie ściany. Układ warstw ściany zewnętrznej od środka:

 • Okładzina ścienna: płyty gipsowo - kartonowe lub boazeria drewniana
 • Folia paroizolacyjna
 • Wełna mineralna między rusztem drewnianym
 • Wiatroizolacja
 • Pustka powietrzna wentylowana
 • Warstwa zewnętrzna - bale